فارسی دوم دبستان موضوع مسجد محله ما

حجم فایل : 446.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا فارسی دوم دبستان موضوع :مسجد محله ما درس در یک نگاه


در این درس دانش آموزان با محلّی به نام مسجد آشنا می شوند و یاد می گیرند که در مسجد علاوه بر خواندن نماز جماعت کارهای خوب و بزرگ دیگری هم انجام می شود. مثل کلاس های آموزش قرآن ، نقّاشی ، رایانه ، عکاسی ، و در آنجا کتابخانه ی خوبی نیز برای کودکان وجود دارد که بچّه ها می توانند از کلاس ها و کتابخانه استفاده ی مفیدی کنند . واژه های مهم

مردم محلّه – بنّایی – اوّلین بار – جماعت – چراغانی – حوض مسجد –گلدان ها

همکاری – تشکّر –نماز خواندن – یکدیگر – هم فکری – دقّت – پیش نماز – سخنان – استفاده

طرف – جالب – هنگام واژه سازی
 
گسترش واژگان با به کارگیری ( با ) :
با سواد یعنی کسی که سواد دارد .
با خبر یعنی کسی که خبر دارد .
با ارزش یعنی کسی که ارزش دارد .
با دقّت یعنی کسی که در هر کاری دقّت دارد .  
حالا تو بگو .

با هنر یعنی .........................................
با حجاب یعنی ................................................
با ادب یعنی ....................................................
................... یعنی کسی که سلیقه دارد . بیاموز و بگو
 
نشانه ی ( و ) در کلماتی مانند :
آموزگار ، گروه ، صورت ، موش ، صدای ( او ) می دهد .
در کلماتی مانند: برویم ، نوشته ، روان ، صدای ( وِ ) می دهد .
در کلماتی مانند : خود ، تو ، دو ، صدای ( اُ ) می دهد .
در کلماتی مانند ، بخوانیم ، خواهش ، خواهر ، صدایی ندارد .
در ترکیب هایی مانند : پدر و مادر ، دست و پا ، بیست و یک ، صدای ( اُ ) می دهد . پایان...